Soluții de care orice companie de asigurare are nevoie

Prezentare generală

Platforma Softex destinată companiilor de asigurări este o soluție modulară integrată care acoperă procesele principale de subscriere și de administrare a asigurărilor. Obiectivul nostru esta că, prin implementarea soluției, clienții noștri să obțînă creșterea gradului de automatizare, respectiv creșterea eficienței operaţiunilor curente din cadrul fluxurilor și proceselor specifice ce stau la baza emiterii și gestionării polițelor de asigurare (emitere, derogare, subscriere, rapoarte şi generare de formulare/prinț-uri, colectare și alocare prime, gestiune rețea, etc.). Platforma este formată din module care funcționează împreună, în scopul de a acoperi nevoile specifice unei companii de asigurare, și anume:

Modulul Emitere – un set complet de instrumente configurabile folosit pentru colectarea și procesarea datelor primare, în procesul de subscriere, derogare și calcularea primelor;

Modulul Financiar - urmărirea proceselor de colectare a primelor într-o manieră transparentă, procesul de reconciliere și procesele de raportare;

Modul Vânzări - un instrument CRM extensibil, pentru a urmări conturile de vânzări, lead-urile precum și informațiile de echipare a diferiților clienți gestionați. Acest modul integrat cu modulul de emitere este un instrument puternic în cadrul oricărei companii de asigurări;

Modul Online de emitere si informare - permite gestiunea direct de către client a contului propriu, informarea asupra diferitelor oferte, emiterea de polițe și informările asupra ratelor scadente/polițelor ce urmează să fie reînnoite;

DMS – subsistem de management și arhivare pentru documente, cu modul de integrare, ce reprezintă structuri de date și servicii intermediare între furnizorii de soluții de stocare a documentelor și modulele Softex, respectiv aplicațiile și subsistemele clientului;

WSOA – modul ce permite integrarea diferitelor module prezentate anterior cât și interoperabilitatea cu diferite aplicații externe, atât sisteme naționale obligatorii (CEDAM, PAID), sisteme private(aplicații de plăți, siteme de analiză date, sisteme IOT), sau sisteme oferite spre consum partenerilor (calcul de prima, comisioane, rate, printuri operaționale sau financiare);

În implementările noastre de lucru aceste aplicaţii sunt strâns integrate, dar există, de asemenea, link-uri către alte sisteme preferate de catre clienţii noştri (Back-Office/sisteme actuariale, module contabile generale, legislaţia impusă, bazele de date naţionale, alte colecţii de date). Acestea au fost dezvoltate fie prin extinderea sistemului nostru WSOA, fie prin punerea în aplicare particularizată, atunci când constrangerile tehnice au restricţionat opţiunile disponibile.