Domenii de specializare

Avem o bogată experiență în ceea ce privește procesele cheie în domeniul asigurărilor, fiind specializați în dezvoltarea aplicațiilor soft specifice. Vom adapta soluțiile noastre la specificul activității, astfel încât firma dumneavoastră să beneficieze de implementarea ultimelor concepte în acest domeniu.

Procese specifice
asigurări

 • Management de proces integrat cu toate activitățile clienților și agenților
 • Fluxuri și specificații configurabile
 • Conformitatea cu legislația în vigoare
 • Aplicații - Suport pentru vânzări prin furnizarea de soluții "mobile" complete (tabletă, mobil)
 • Aplicații - Suport pentru Brokeri, Agenți Bank Assurance
 • Soluții de integrare cu arhitectura Asiguratorului pentru Brokeri
 • Structura produsului adaptată
 • Tarife flexibile și dinamice
 • Motor unic de tarife, disponibil pentru aplicații multiple
 • Aplicații - Suport pentru distribuție multiplă (vânzări directe, vânzări online, webservice/API, mobil)
 • Informația unitară despre asigurat, disponibilă în timp real, în funcție de restricții
 • Baze de date fizice și logice pentru prezentarea unitară a asiguratului
 • Imaginea unitară a partenerilor (Brokeri, Agenți, Companii Leasing, Bank Assurance)
 • Trasabilitatea procesărilor
 • Vizualizarea în timp real a comisioanelor pe baza colectării primelor
 • Portal la dispoziția Agenților și Brokerilor
 • Posibilitatea segmentării clienților și gestionarea campaniilor
 • Monitorizarea performanței în vânzări, datorită interfeței configurabile
 • Funcționalitate pentru gestiunea modificărilor din diverse surse (Secure portal, e-mail, SMS, Post)
 • Cont unic al clientului, conectat la toate polițele
 • Funcționalitate pentru colectarea primelor (cash, debit/credit card)
 • Funcționalitate pentru reconciliere
 • Aplicații integrate pentru planificarea și monitorizarea vânzărilor directe

Analize
procese

Soluțiile noastre sunt concepute pentru a gestiona structura complexă a proceselor specifice domeniului asigurărilor de grup și individuale. Am creat soluții bazate pe concepte moderne, AGILE, ce oferă clienților noștri - companiile de asigurări - avantaje durabile, prin îmbinarea funcționalității cu noile tehnologii. Modulele referitoare la polițele de asigurare concepute de Softex pot fi implementate într-o singură fază sau gradual, ca un produs multi-component. Dacă se dorește, în prima fază, componentele Softex pot fi implementate și integrate cu sistemul existent de administrare al polițelor, pe măsură ce se elaborează o nouă arhitectură de sistem ce ține cont de dezvoltările ulterioare. Această abordare este de preferat când se dorește punerea în producție a unei soluții urgente din punct de vedere al procesului de business.

Dezvoltare aplicații
IT asigurări

În timp ce ne adaptăm cerinţelor clientului în ceea ce priveşte metodologia de colaborare, utilizăm în general o abordare AGILE a ciclului de dezvoltare. Ca atare, în timp ce urmăm toate fazele de dezvoltare a proiectului, vom adapta şi vom permite punerea în producție a unui produs, după fiecare ciclu. Având o abordare orientată spre client şi folosind o metodologie AGILE de dezvoltare a produselor, ne străduim să ajungem la o mai bună guvernare a procesului de inovare şi la realizarea unei diferenţieri durabile a produselor noastre pe piaţă. Datorită bunei colaborări şi relaţii dezvoltate în timpul implementării, am oferit întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a software-ului livrat, după ce proiectele principale s-au încheiat.
Outsourcing
Obiectivul principal al departamentului nostru de outsourcing este de a oferi servicii de externalizare flexibile, transparente, integrate şi personalizate pentru fiecare dintre clienţii noştri. Ingineri şi analişti experimentați lucrează împreună pentru a identifica soluţiile corespunzătoare.
Dezvoltarea produselor proprii
Atunci când dezvoltăm un produs software, definim produsul şi transpunem cerinţele în design. Codul este apoi creat în conformitate cu proiectarea, în timp ce se verifică cerinţele care au fost stabilite în etapa anterioară. În urmă dezvoltării tehnice, produsul este testat pentru a-i evalua eficacitatea şi funcţionalitatea. Odată ce produsul software este pe piaţă, îl păstrăm utilizabil într-un mediu în schimbare şi îi îmbunătăţim performanţa şi întreţinerea în funcţie de condiţiile pieţei. Îmbunătăţiri sunt făcute pentru a se asigura că standardele produsului îndeplinesc întotdeauna aşteptările clienţilor.


Arhitectura sistemului

Pe baza experienţei noastre, putem afirma cu încredere că "arhitectură perfectă" este un concept evaziv şi fiecare încercare de a-l pune în aplicare tinde să formeze un șir de compromisuri legate de timp, cost şi calitate. Rezultatul este alcătuit dintr-o serie de avantaje şi dezavantaje, prin urmare, rezultă nevoia de evaluare în ceea ce priveşte contextul de afaceri actual în care este dezvoltat, precum şi contextul de afaceri care urmează să fie susţinut în viitor. Având în vedere aspectele menţionate mai sus, ne străduim să oferim cea mai bună soluţie pentru clienţii noştri prin aderarea, cât mai îndeaproape posibil, la principii-cheie care definesc abordarea "celor mai bune practici" din domeniul aplicațiilor software-ului de asigurare:
Integrarea automatizată, unitară;
Disponibilitatea;
Configurarea cluster;
Baza de date consolidată pentru clienţi şi polițe;
Motor bine structurat al proceselor specifice de asigurări;
Imaginea unitară,centralizată a clientului, sincronizată între funcţii;
Arhitectură front-end de tip “multi-channel”.


Integrare

Softex este specializată în integrarea sistemelor IT. Datorită structurii specifice şi complexe a platformelor şi sistemelor IT din domenii variate, în special în cel al asigurărilor, conectând funcţiile existente şi implementând cele noi ale diferitelor sub-sisteme, se oferă valoare adăugată prin generarea de noi funcţionalitati pentru sistemul agregat. Acest proces implică proiectarea şi personalizarea arhitecturii sistemului, integrarea cu aplicaţiile hardware şi software existente sau nou prevăzute.
Softex are o lungă şi dovedită experiență de agregare a componentelor de sistem, de la UI şi servicii de asistenţă, oferind conectivitate la module de asigurare bancară şi funcţionalităţi multiple B2B, până la arhitectură complexă front-end şi dezvoltarea aplicaţiei.
Portofoliul nostru include diverse sisteme, fiecare unic în ceea ce priveşte arhitectura şi abordarea de dezvoltare, ceea ce presupune aplicarea diferitelor metode de integrare, de la Enterprise Service Bus, integrare webservice REST şi SOAP, până la simplu transfer și transformare de date.
Indiferent dacă proiectăm de la zero întreaga arhitectură sau integrăm noi sub-sisteme într-o platformă existentă, Softex se angajează să asigure o infrastructură convergentă, efectuând o analiză aprofundată a proceselor de afaceri ale clientului. Scopul final este de a oferi un sistem scalabil, modular și integrat, asigurând următoarele: integritatea datelor, performanța aplicației, reducerea sau eliminarea timpului necesar pentru dezvoltările viitoare.