Soluții de care orice companie de asigurare are nevoie

Instrument financiar

Acest subsistem al platformei Softex asigură urmărirea corectă, în timp real, a procesului de colectare a primelor și a datelor financiare referitoare la procesul de asigurare.

Printre documentele generate și funcţionalităţile acoperite de instrumentele acestui subsistem menționăm:
Chitanţe - documente numerotate automat pentru a urmări încasarea în numerar a ratelor;
Borderou - lista de documente generată automat pentru a facilita urmărirea conturilor de compensare între intermediari/brokeri şi asigurator;
Reconciliere - corelarea automată între borderouri şi extrasele de cont bancar ale asiguratorului, care clarifică în mod formal sumele datorate clienţilor și intermediarilor;
Mesagerie/ticketing - permite plasarea de notificări pentru contabilitate/vânzări la fiecare nivel;
Integrarea cu Back-Office - datele confirmate/reconciliate pot fi migrate automat la sistemele Back-Office (de exemplu, la contul poliței respective pentru a marca rata ca fiind colectată).