Soluții de care orice companie de asigurare are nevoie

Modulul Emitere

Este un modul care generează documentele premergătoare ofertării (IDD, GDPR), cotatiile, polițele şi setul de date ce urmează a fi migrate către alte sisteme. Instrumentele ce fac parte din acest modul asigură reprezentarea structurii organizationale, setarea drepturilor şi a vizibilitatii corecte pentru fiecare utilizator.

Acest modul permite configurarea diferitelor produse de asigurare, obligatorii sau opționale:
Vehicule - RCA și CASCO;
Bunuri - personale sau pentru persoane juridice;
Asigurarea personală – asigurare de viaţă, de sănătate şi în caz de accidente;
Date auxiliare – documente şi sisteme de management ale anexelor (de ex. inspecţii de risc).

Modulul de emitere implementează fluxurile specifice pentru fiecare tip de produs:
Cotație – set minim de date pentru a estima prima de asigurare și a analiza oportunitatea avansării cu procesul de emitere;
Ofertă – document formal (cu o dată de expirare) care specifică riscurile şi prima;
Aprobare – proces opțional, premergător emiterii poliței, destinat specialiștilor în subscriere;
Polița – generarea setului de documente ce atestă statutul de asigurat;
Anularea – proces care permite eliminarea polițelor emise incorect.