Soluții de care orice companie de asigurare are nevoie

Modulul Emitere

Acest subsistem este alcătuit dintr-un set complet de instrumente care găzduiesc procese de subscriere pentru produsele dumneavoastră de asigurare, inclusiv reguli specifice legate de canalele de vânzare, fluxuri de lucru de aprobare, diferenţiate în funcție de reguli. Rezultatele concrete constau în generarea documentelor premergătoare ofertării (IDD, GDPR) precum și a ofertelor, polițelor şi a setului de date care pot fi migrate către alte sisteme.

Principalele aspecte acoperite sunt:
Reţeaua de vânzări şi administraţia personalului - reprezintă cu uşurinţă organizarea companiei dumneavoastră implicată în procesul de subscriere şi setează drepturile şi vizibilitatea corectă pentru fiecare utilizator;
Motor - obiectul asigurat este un vehicul, produsele sunt fie cele obligatorii (RCA), fie cele opționale, proprii fiecărui asigurător (CASCO), prezentate că produse de sine stătătoare sau de cross-selling;
Proprietate – produse care asigură clădiri, obiecte sau alte riscuri, atât pentru persoane cât și pentru companii;
Asigurarea personală – asigurarea este pentru o persoană (sau un grup de persoane), atât pentru produselor de viaţă, cât şi pentru produse referitoare la asigurarea de sănătate şi la accidente;
Date auxiliare – documente şi sisteme de management ale anexelor (de ex. inspecţii de risc).

Pentru fiecare tip de produs, procesele principale necesare sunt implementate:
Cotație – set minim de date pentru a estima prima de asigurare și a analiză oportunitatea avansării cu procesul de asigurare;
Ofertă – document formal (cu o dată de expirare) care specifică riscurile şi prima, dacă este acceptată/semnată de client;
Aprobare – proces opțional care necesită acceptarea/deblocarea ofertei pentru emiterea poliței de către persoanele responsabile (de exemplu, specialiști în subscriere);
Polița – pasul final de subscriere, rezultatul fiind un set de documente formale numerotate pentru a dovedi statutul de asigurat;
Anularea – pe bază de cerere/aprobare - proces care permite eliminarea polițelor emise incorect.